Kedves Barátaim!

A weboldalam célja, hogy megosszam veletek a mindennapok sodrásában kicsit máshonnan, kicsit rejtélyesen, néha halkan felbukkanó élményeimet. Mindenekelőtt Csaba testvérrel és a Szent Ferenc Alapítvány életével kapcsolatos eseményeket, írásokat, képeket, stb. szeretném minél szélesebb körben megismertetni veletek.Más irányokból érkező spirituális tanításokkal (életem többi meghatározó szellemi példaképeivel) is fogok foglalkozni, akiken keresztül láthatalanul, utlólag mégis jól felismehető módon, csodálatos vezetést kaptam, Csaba testvértől és Néri Szent Fülöptől kölcsönzött jelmondatomhoz híven:

Jót tenni jó - legyetek jók ha tudtok!

Igazából az adta az ötletet a weboldal létrehozására, hogy a Facebook-ra egy megadott méretnél nagyobb pdf fájl nem tehető fel. A weboldalt indító írásomnak a címe: Csaba testvér "nagy családja" Élet a Szent Ferenc Alapítványnál, és a Váci Polgár c. közéleti lap Családi Oldal rovatában folytatásokban jelent meg 2015 március-április és május hónapban.Fogadjátok szeretettel és kövessük együtt azt a csodálatos utat, amin korunk "Don Bosco"-ja jár, és segítsünk ott, ahol tudunk.

Az elmúlt évben kezdtem el az egyházi zeneszerzők életével, munkásságával kapcsolatos újságcikkek és könyv írását, igy először a múlt század közepének neves ferences zeneszerzője TAMÁS GERGELY ALAJOS szerepével foglalkoztam több újságcikkben, előadásban és egy könyvfejezetben is. Idén VEDRES CSABA kortárs egyházi zeneszerző új műve, a MISERERE oratórium ősbemutatója ihletett meg, amely alapján tanulmányt készítettem a PARLANDO zenepedagógiai folyóirat számára. Ezek a zeneszerzők és a műveik méltóképp igazolják azt a nagyon régi megállapítást, hogy a ZENE az ISTEN NYELVE

.

 

 

Csaba testvér „nagy családja” Élet a Szent Ferenc Alapítványnál I.rész

Böjte Csaba OFM (ferences rendi szerzetes) élete és Alapítványai (1-2)

Böjte Csaba 1959. január 24-én Kolozsvárott született, de szülei csíki székelyek, és ő saját magát is „obi”-nak – csíki székelynek tartja. Édesapja költő volt, s egy verse miatt a Ceauşescu-rezsim bírósága hét évi börtönre ítélte, ahonnan négy és fél év múlva szabadult. A börtönben elszenvedett kínzások és egyéb megpróbáltatások következtében, szabadulása után másfél hónappal meghalt.

Ekkor édesanyja a négyéves Csabával Csíkszeredába költözött a nagyszülőkhöz. Húga, édesapja halála után 8 hónappal született meg. Édesanyja csak akkor kaphatott volna munkát, ha férjét annak halála után megtagadja és elválik tőle. így  – munkanélküliként - egyedül nevelte fel kettőjüket, a nagyszüleivel együtt, nagy szeretetben.

Már gyermekkorában rájött, hogy édesapja haláláért nem bosszút kell állnia, hanem az emberi butaság, balgaság és félelem ellen kell küzdenie. Elhatározta, hogy Istennek adja az életét, megpróbálja a legszegényebbeket, a legelesettebbeket oktatni, tanítani. Középiskolás volt, amikor rájött, hogy nem a sötétség ellen kell küzdeni, hanem fényt kell gyújtani: más bűne nem jogosítja fel őt, hogy ő is bűnt kövessen el. Először a geológia felé vonzódott, majd autóvillamossági szerelőnek tanult, de otthagyta a munkahelyét és elment a Hargitára egy évre egy kaolin-bányába. Ekkor már erősebben vonzódott a papi pálya felé, de először csak szerzetes testvér akart lenni, 1982-ben titokban jelentkezett Csíksomlyón a ferences provinciálisnál, végül Gyulafehérváron és Esztergomban végezte el a teológiát. 1989-ben szentelték pappá, és akkor rögtön letette a ferences örökfogadalmat. 

Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve, az elhagyott, és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendőrök és adják írásba, hogy ő nem adhat nekik szállást és ellátást. Ez nem történt meg. 1993 februárjában kezdődött el a gyermekek magyar nyelvű oktatásának a megszervezése, tulajdonképp ettől kezdve működött az első Alapítvány magja.

1995-ben jegyezték be hivatalosan a Déván működő Szent Ferenc Alapítványt Csaba testvér alapításában és elnökletével. Az elmúlt 20 év alatt óriási intézményrendszer alakult ki, amelyhez ma már több mint 80 intézmény tartozik, és ezekben jelenleg közel 2800 gyermek nevelkedik. Kb. 1300 gyermek él bentlakó otthonokban, a többi napközi otthonokban, ill. ún. iskolaházakban. 1992 óta összesen több mint 5000 gyermek ellátásáról, neveltetéséről gondoskodott az Alapítvány. Az alapvető életfeltételeken kívül (ruha, étel, stb.) a gyermekek taníttatásával is foglalkozik, melybe a vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Csaba testvér 2011-ben megkapta az Európai Polgári Díj kitüntetést az Európai Parlamenttől.

A budapesti székhelyű, közhasznú „Dévai Szent Ferenc Alapítvány” 2002-ben jött létre, elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák magyarországi támogatásának intézményes összefogására. Elnöke Vásárhelyi Tamás.

A magyarországi alapítvány céljai: a gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi és szociális fejlődésük elősegítése, szociális védelme; a gyermekek hagyományőrző tevékenységének, nevelésének elősegítése, támogatása, ennek során a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása; a nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten; magyarországi és nemzetközi táborok szervezése, e táborokon való részvétel finanszírozása.  Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában, a beiskoláztatásában, a pályaválasztásban, szakmai képzésben, számukra munkahelyek létrehozásában, kialakításában.

 

  1. https://www.hhrf.org/europaiutas/62/BojteCsabarol.pdf
  2. https://mindennapi.hu/cikk/eletrajz/bojte-csaba/2010-10-10/24

Címkék

A címkék listája üres.